የስራ ዕድል ፈጠራ ኮሚሽን በስራ ዕድል ፈጠራ ጉዳይ ቁልፍ ባለድርሻ የሆኑ የመንግሥት ተቋማት እና የልማት አጋር ድርጅቶችን የሚያገናኙ የቅንጅት መድረኮችን መሥርቷል፡፡

ስድስት የመንግሥት ተቋማት የቅንጅት መድረኮች የተቋቋሙ ሲሆን እነዚህ መድረኮች እስከአሁን ቢያንስ አንድ ጊዜ ስብሰባቸውን አካሂደዋል፡፡ እነዚህ መድረኮች ተጠሪነታቸዉ በጠቅላይ ሚኒስትሩ ለሚመራው የስራ እድል ፈጠራ እና ኢንቨስትመንት አብይ ኮሚቴ ነው፡፡ ጠቅላይ ሚኒስትሩ፣ የስራ ዕድል ፈጠራ ኮሚሽን ከሚሽነር ፣ በስራ ዕድል ፈጠራ ጉዳይ ቁልፍ ሚና ያላቸውን የ10 ሚኒስቴር መስሪያ ቤት ኃላፊዎች/ሚኒስትሮች እና ሁሉም የክልል ፕሬዝዳንቶች የዚህ አብይ ኮሚቴ አባላት ናቸው፡፡ የኮሚቴ አባላቱ በስራ ዕድል ፈጠራ ረገድ የሚከናወኑ ተግባሮችን ለመከታተልና ለመገምገም በየሁለት ወሩ በመሰብሰብ ይመካከራሉ፡፡

በተጨማሪም በምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩና በስራ ዕድል ፈጠራ ኮሚሽን ኮሚሽነር በጋራ የሚመራ ብሔራዊ የስራ ዕድል ፈጠራ ምክር ቤት የተመሠረተ ሲሆን ይህ ምክር ቤት ሁሉም ባለድርሻ የመንግሥት ተቋማት በስራ ዕድል ፈጠራ ረገድ ኃላፊነታቸውን እየተወጡ ስለመሆናቸው ይከታተላል፡፡

በስራ ዕድል ፈጠራ ኮሚሽን ኮሚሽነር የሚመራ አብይ የሚኒስትሮች ኮሚቴ ተመስርቷል፡፡ ይህ በስራ ዕድል ጉዳይ ቁልፍ ሚና ያላቸወን 10 ሚኒስትሮች ያካተተ ኮሚቴ በሁሉም ሴክተሮች ለጋራ እቅድ ዝግጅት፣ ሪፖርት እና ግምገማ በወር አንድ ጊዜ ይሰበሰባል፡፡ በዚህ አብይ የሚኒስትሮች ኮሚቴ ሥር አግባብነት ባላቸው ሚኒስትሮች የሚመሩ ስድስት ንዑሳን ኮሚቴዎች ተዋቅረዋል፡፡እነዚህም የባህሪ ለውጥ የክህሎት ማዳበሪያ እና አቅም ግንባታ ንዑስ ኮሚቴ፣ የከተማ ስራ ዕድል ፈጠራ ንዑስ ኮሚቴ፣ የገጠር ስራ ዕድል ፈጠራ ንዑስ ኮሚቴ፣ የግል ዘርፍ ስራ ዕድል ፈጠራ ንዑስ ኮሚቴ፣ የመንግስት ዘርፍ ስራ ዕድል ፈጠራ ንዑስ ኮሚቴ እና የውጭ ስራ ቅጥር ንዑስ ኮሚቴ ናቸው፡፡ ከየሚኒስቴር መስሪያ ቤቶችና ከኮሚሸኑ የተውጣጡ ሙያተኞች የተካተቱበት የቴክኒክ ኮሚቴ አብይ የሚኒስትሮች ኮሚቴዉ የሚያሳልፋቸውን ውሳኔዎች ተግባራዊ ያደርጋል፡፡

ሌላው ተጠቃሽ የቅንጅት መድረክ ከስራ እና ቅጥር ጉዳዮች ጋር ቀጥተኛ ግኑኝነት ያላቸውን የፌደራልና የክልል መንግስታት ተቋማት፣ የፋይናንስ ቢሮ እና የፕላን ቢሮ ሃላፊዎችን ያካተተ በየሩብ ዓመቱ የሚሰበሰብ የፌደራልና ክልል የጋራ መድረክ ነው፡፡ ይህ መድረክ የተመሠረተበት ዋና ምክንያት በሀገር ደረጃ በሚወጡ የስራ ዕድል ፈጠራ ግቦች ዙሪያ ሁሉም የባለቤትነት መንፈስ እንዲኖረው፤ በስራ ዕድል ፈጠራ ዕቅድ ዝግጅት፣ አፈፃጸም ፣ ክትትልና አመራር ዙሪያ የጋራ ግንዛቤ እንዲኖር ለማድረግ ነው፡፡

ይህ ፎረም የስራ ዕድል ፈጠራ ግቦችን ወደ ክልል ደረጃ የማውረድ እና ወጥነት ያለው አሰራር እንዲኖር የማድረግ፤ የትኩረት መስኮችን የመለየት ፤ የአቻ ግምገማ የማድረግ እንዲሁም በሁሉም የአስተዳደር እርከን ደረጃዎች በስራ ዕድል ፈጠራ ጉዳይ የተቀናጀ አመራር እንዲኖር የማድረግ ኃላፊነት አለበት፡፡

ብሔራዊ የስራ ዕድል ፈጠራ ምክር ቤት


ብሔራዊ የስራ ዕድል ፈጠራ ምክር ቤት ከ50 በላይ አባላት ያሉት ሲሆን በሥሩም 6 ንዑሳን ኮሚቴዎች አሉት፡፡ የኢ.ፌ.ዴ.ሪ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስት የምክር ቤቱ ሰብሳቢ፤ የስራ ዕድል ፈጠራ ኮሚሽን ኮሚሽነር ምክትል ሰብሳቢ እንዲሁም የፌደራል የከተማ ስራ ዕድል ፈጠራ እና ምግብ ዋስትና ዳይሬክተር ጀነራል ደግሞ በፀኃፊነት ያገለግላሉ፡፡

የባህሪ ለውጥ ሥልጠና እና ክህሎት ንዑስ ኮሚቴ

የሳይንስ እና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር (ሰብሳቢ)
ፌደራል ቴክኒክ እና ሙያ ስልጠናና ትምህርት ኤጀንሲ (ፀኃፊ)
ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር
ፕላን ኮሚሽን
የሴቶች፣ ህፃናትና ወጣቶች ጉዳይ ሚስቴር
የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር
ትምህርት ሚኒስቴር
የስራ ዕድል ፈጠራ ኮሚሽን
የኢትዮጵያ ካይዘን ኢንስቲቱዩት
ግብርና ሚኒስቴር
ፌደራል ከተማ ስራ ዕድል ፈጠራ እና ምግብ ዋስትና ኤጀንሲ

የከተማ ስራ ዕድል ፈጠራ ንዑስ ኮሚቴ

ከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ሚኒስትር (ሰብሳቢ)
ፌደራል ከተማ ስራ ዕድል ፈጠራና ምግብ ዋስትና ኤጀንሲ (ፀኃፊ)
ትራንስፖርት ሚኒስቴር
ንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር
ባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር
ገቢዎች ሚኒስቴር
የውሃ መስኖና ኢነርጂ ሚኒስቴር
ፌደራል ጠቅላይ አቃቤ ህግ
ብሔራዊ ባንክ
የአነስተኛ እና መካከለኛ ማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ ማስፋፊያ ባለስልጣን
የመንግሥት የልማት ድርጅቶች ንብረትና አያያዝ ኤጀንሲ
የፌዴራል ከተማ ስራ ፈጠራ እና የምግብ ዋስትና ኤጀንሲ
ዘላቂ ጥራት ያላቸው ስራዎች መፈጠራቸውን ማረጋገጥ

የገጠር ስራ ዕድል ፈጠራ ንዑስ ኮሚቴ

ግብርና ሚኒስቴር (ሰብሳቢ እና ፀኃፊ)
የውሃ መስኖና ኢነርጂ ሚኒስቴር
ባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር
የአካባቢ ጥበቃ ደንና አየር ንብረት ለውጥ ኮሚሽን
ማዕድን ሚኒስቴር
የኢትዮጵያ መንገዶች ባለሥልጣን
የመንግሥት የልማት ድርጅቶች ንብረትና አያያዝ ኤጀንሲ
ብሔራዊ ባንክ

የግል ዘርፍ ስራ ዕድል ፈጠራ ንዑስ ኮሚቴ

የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር (ሰብሳቢ)
የኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን (ፀኃፊ)
ሠራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር
የኢንዱስትሪ ፓርኮች ልማት ኮርፖሬሽን
ገቢዎች ሚኒስቴር
የኢትዮጵያ ንግድና ዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት
የኢትዮጵያ አሠሪዎች ፌደሬሽን

የመንግሥት ዘርፍ ስራ ዕድል ፈጠራ ንዑስ ኮሚቴ

ገንዘብ ሚኒስቴር (ሰብሳቢ)
ሲቪል ሰርቪስ ኮሚሽን (ፀኃፊ)
የመንግሥት የልማት ድርጅቶች ንብረትና አያያዝ ኤጀንሲ
የኢትዮጵያ መንገዶች ባለስልጣን
የኢንዱስትሪ ፓርኮች ልማት ኮርፖሬሽን
የከተማ ስራ ዕድል ፈጠራና ምግብ ዋስትና ኤጀንሲ
ግብርና ሚኒስቴር

የውጭ ሃገር ቅጥር ንዑስ ኮሚቴ

የስራ ዕድል ፈጠራ ኮሚሽን
ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር
ሠራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒቴር
የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር