የስራ ቅጥር ከአጠቃላይ የህዝብ ቁጥር ጋር ሲነፃፀር በአገር አቀፍ ደረጃ(እ.ኤ.አ)


የስራ ቅጥር ከአጠቃላይ የህዝብ ቁጥር ጋር ሲነፃጠር  (በገጠር)(እ.ኤ.አ)


የስራ ቅጥር ከአጠቃላይ የህዝብ ቁጥር ጋር ሲነፃጠር (በከተማ)(እ.ኤ.አ)


የቅጥር ሁኔታ - በአገር ደረጃ(እ.ኤ.አ 2013) (%)


የቅጥር ሁኔታ - በአገር ደረጃ(እ.ኤ.አ 2013) (%)


የቅጥር ሁኔታ - በገጠር(እ.ኤ.አ 2013)


የቅጥር ሁኔታ - በከተማ(እ.ኤ.አ 2013)


የስራ ቅጥር ከአጠቃላይ የገጠር ህዝብ ቁጥር ጋር ሲነፃፀር(እ.ኤ.አ 2013)


ከአቅም በታች የሚሰሩ (ከጊዜ አንፃር) ተቀጣሪዎች እና ክፍያ አልባ ቅጥር ንጽጽር በክልል(እ.ኤ.አ 2013)


ተጨማሪ ሰዓት ለመስራት የሚፈልጉ/ዝግጁ የሆኑ ከአቅም በታች የሚሠሩ ሠዎች ቅጥርእ.ኤ.አ በ2013 (%)


ክፍያ አልባ ቅጥርእ.ኤ.አ በ2013 (%)


ብሔራዊ የስራ አጥነት መጠን በክልልእ.ኤ.አ 2013 (%)


የስራ አጥነት መጠን በእድሜና በጾታእ.ኤ.አ 2005 እና 2013 (%)


አጠቃላይ


ሴት


ወንድ


የስራ አጥነት መጠን በመኖሪያ አድራሻና በጾታእ.ኤ.አ 2005 እና 2013 (%)


አጠቃላይ


ወንድ


ሴት


ብሔራዊ የስራ አጥነት መጠን


እ.ኤ.አ በ2013 በቅጥር ፣ በትምህርት ወይም ስልጠና ላይ የሌሉ ከጠቅላላ የወጣቶች ቁጥር ጋር ሲነፃፃር (%)


የስራ አጥነት መጠን በትምህርት ደረጃ (%)


ኢንቨስትመንት በዘርፍ (እ.ኤ.አ 2017/2018)


በቁጥር

37%


ማምረቻ

22%


አጠቃላይ ግንባታ

6%


ሌሎች

32%


የመኖሪያ ቤቶች ግንባታ ፣ ኪራይ፣ የንግድ ስራ

3%


ግብርና ፣ አደን እና ደን ልማት

ኢንቨስትመንት በዘርፍ (እ.ኤ.አ 2017/2018)


በካፒታል መጠን

56%


ማምረቻ

12%


አጠቃላይ ግንባታ

53%


ሌሎች

28%


የመኖሪያ ቤቶች ግንባታ ፣ ኪራይ፣ የንግድ ስራ

1%


ግብርና፣ አደን እና ደን ልማት

የቅጥር መጠን በዘርፍ እ.ኤ.አ 2018


35,851,348


በግብርና ዘርፍ የተቀጠሩ

8,715,791


በአገልግሎት ዘርፍ የተቀጠሩ

7,378,275


በኢንዱስትሪ ዘርፍ የተቀጠሩ

የኢንቨስትመንት መጠን እ.ኤ.አ 2017/2018


ሚሊዮን ብር

25,876.3


ጠቅላላ ኢንቨስትመንት

5,178.1


የውጭ

20,698.2


የአገር ውስጥ

የኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ ባለስልጣን የውጭ ንግድ እ.ኤ.አ 2017/18


ዋጋ (በሚሊዮን ዶላር) ድርሻ (%)
ቡና 839 29.5
የቅባት እህሎች 423.5 14.9
ቆዳና የቆዳ ውጤቶች 132.4 4.7
ጥራጥሬ 269.5 9.5
ሥጋና የሥጋ ውጤቶች 101.7 3.6
አትክልትና ፍራፍሬ 61.4 2.2
ቁም እንስሳት 61.1 2.2
ጫት 263.2 9.3
ወርቅ 100.2 3.5
አበባ 228.6 8.0
ኤሌክትሪክ ሃይል 84.3 3.0
ሌሎች 275 9.7
ድምር (ኤሌክትሪክ ሃይል ሳይጨምር) 2755.6
ጠቅላላ ድምር 2839.8